Džematski odbor sačinjavaju:
 • Aktivni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Savetodavno tijelo

Sastav aktuelnog odbora:
 • Redovni članovi:
  • Bajram Sokolji, Safet Gegić i Mersim Ramičević
 • Blagajnik:
  • Ahmedin Demić
 • Sekretar:
  • Almir Gracić
 • Podpredsjednik:
  • Izet Ćatović
 • Predsjednik
  • Emil Gracić