Islamski kulturni centar Ebu Hanife

je džemat osnovan u maju 2015, da bi od strane suda za registre u Kasselu bio priznat i zaveden 29.05.2015 (e. V.) pod brojem VR 5212.
Džemat objedninjuje muslimanske narode sa područja Balkana – Bošnjake, Albance i Rome i teži integraciji, kao i kooperaciji sa svim drugim muslimanima i ljudima dobre volje. Funkcioniše kao jedan umet u malom, jer se odlikuje multikulturalnošću, raznolikošću, medjusobnim poštovanjem i saradnjom muslimana iz mnogih krajeva svijeta – Balkanskih i arapskih zemalja, Turske, Afganistana i Pakistana.

Do sada ostvaruje uspješnu saradnju sa turskim i arapskim džematima u Kasselu, kao i sa džematom Ditib iz Hann. Muendena.

Nažalost, institucije od kojih se očekivalo konstruktivno djelovanje i težnja ka umrežavanju i zbližavanju – Islamska Zajednica Bošnjaka u Njemačkoj, na čelu sa muftijom Pašom ef. Fetićem, kao i džemat Aladža u Kasselu, su dosada ne rijetko i ne blago pokazale spremnost za beskrupulozne napade na legitimitet i legalitet IKC-a Ebu Hanife. Za nadati je se, da će muslimanska svijest i razumnost prevagnuti nad ličnim pobudama i sujetom pojedinaca.