„O, vi koji vjerujete! Čuvajte sebe i svoje porodice vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti..“(Et-Tahrim, 6)

Odgoj djece u duhu islama je fundamentalno pitanje: roditelja, porodice, rodbine, džemaata i ummeta islama. Jedna od funkcija Muhammeda a.s. jeste usavršavanje morala kod ljudi, na što nam ukazuju riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Poslan sam da upotpunim moral kod ljudi.“(Ahmed) Poslanik savjetuje muslimane u kom će pravcu odgajati svoju djecu: „Odgajajte svoju djecu, u znaku ova tri svojstva: da vole Poslanika, da vole njegovu porodicu i da uče Kur’an. Odista, oni koji znaju Kur’an napamet i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onoga dana, kada osim Njegove, neće biti druge zaštite.“

Pravi put se jasno razlikuje od zablude, pa tako i djecu treba usmjeriti tamo gdje je polazište i gdje je početak Pravoga puta, a to su mektebi i mjesta gdje se kazuje o dinu, o vjeri, o moralu i vrijednostima koje je Allah, dž.š., pokazao miljeniku Muhammedu, a.s. Koliki je značaj i težina odgoja dobro ilustriraju slijedeće Poslanikove riječi: „Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba u duhu islama nego da svaki dan podijeli sirotinji vrijednost sadaka i fitre.“

Škola pruža našoj djeci informacije o općem znanju međutim škola ne usađuje i vjerske vrijednosti tu zadaću preuzima mekteb. Mektebska nastava je temeljni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u džematu. Za mektebsku nastavu zadužen je i odgovoran džematski imam, odnosno muallim/a. Prostorne, tehničke i higijenske uvjete za mektebsku nastavu osigurava džematski odbor.

Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:

  • upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,
  • odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,
  • podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,
  • usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,
  • podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,
  • upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

Podučavati našu djecu propisima naše vjere smo u prvom redu dužni mi kao roditelji a zatim naši muallimi. Jer, roditelji su ti koji pružaju djeci odgoj, koji ih usmjeravaju i koji će biti odgovorni za njih. Poslanik a.s., kaže:

“Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da ga lijepo odgoji, i da ga poduči…” (Hakim)

“Ne može roditelj ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa bolje od lijepog odgoja.” (Tirmizi)

Da bi mektebska nastava urodila plodom sve tri komponente sačinjene od imama, tj. muallima, djeteta, i roditelja moraju da funkcionišu i da ispunjavaju svoju dužnost.

Ako muallim prvi zakaže to će se odraziti i na ostala dva dijela ove komponente, ali isto tako ako dijete ne uči i ne obnavlja zadanu materiju brzo će zaboraviti, a roditelji ako ne budu budno bdjeli nad djetetom i pratili njegove vjerske aktivnosti desiće se da da će sve ono što se naučilo pred muallimom pasti u zaborav. (B.H.)

Uzimajući u obzir veličinu i poteškoće koje, gore spomenuti, emanet nosi, naš džemat je spreman da, kroz instituciju mekteba, uz vašu podršku i pomoć prenese poruke Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., i na taj način pomogne islamskom odgoju naše i vaše djece.