• Bajram namaz će se klanjati 12.09.2016 u 07:40 insaAllah.
  • Sabah namaz je u 06.30.
  • Dan arefata je 11.09.2016.
  • Cijena kurbana iznosi 150 eura.
  • Uplate se mogu izvršiti putem žiro računa, kod blagajnika ili u prostorijama džamije.
  • Molimo Vas da uplatu izvršite najkasnije do 09.09.2016.
Kurbani će se jednim dijelom klati za izbjeglice u Kasselu, a drugim dijelom slati humanitarnim i nevladinim organizacijama u Sandžaku.
Molimo Allaha da nam svima ukabuli naše žrtve i primi naše ibadete!