Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (Bekara, 261)

Za doniranje džamije ili humanitarnu pomoć onima medju nama, kojima je takva pomoć prijeko potrebna, molimo Vas uplatite novac direktno na žiro račun džemata i navedite svrhu uplate. Uplatu možete izvršiti i direktno kod blagajnika.

Islamisches-Kultur-Zentrum Ebu Hanife e. V.
Kontonummer: 11816351
BLZ : 52050353
IBAN : DE18 5205 0353 0011 8163 51
BIC : HELADEF1KAS

PayPal: ikzsandzakkassel@gmail.com

Da nam svima Allah ukabuli i očisti naše namjere od onoga čime On Uzvišeni nije zadovoljan!