„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.“ (Ali Imran, 103)

Džemat – Allahovo Uže

Antropološku činjenicu da je čovjek društveno biće islam je razvio do krajnjih konsekvenci. Insistiranje na džematu ili zajedništvu jedna je od temeljnih odlika islama kao koncepta vjerovanja i djelovanja. Ova koncepcija islama ponajbolje se očituje u različitim islamskim obredima ili obrednim aspek­tima islama koji u sebi involviraju odnosno podrazu­mijevaju zajedništvo vjernika u njihovom obavljanju. Neki obredi islama mogu se izvršiti samo u zajednici s drugim vjernicima, to jest džematile, a nikako pojedi­načno. Naprimjer, obredi (ibadeti) kao što su džuma ­namaz, bajram namazi i hadž isključivo se obavljaju u džematu. Upravo ova praktična i simbolična obredna dimenzija zajedništva govori o tome da islam, u biti, jeste vjera zajedništva ili bratstva ljudi. Takodjer, obredi za čije se izvršavanje uvjetuje džemat simbolički, ali i konkretno, poručuju kakvom društvu teži islam, od­nosno kakvi odnosi treba da vladaju medju ljudima, a pogotovo medju onima koji dijele zajedničku vjeru u vrijednosti islama.

Lahko je zapaziti da ibadeti u islamu čije je skupno obavljanje uvjet njihove prave vrijednosti i primljenosti, pored duhovne obaveze prema Stvoritelju koju odužuje svako pojedinačno, za osnovni cilj imaju zbližavanje ljudi, harmoniziranje i poboljšanje njihovih odnosa. Ovaj kolosalni značaj džemata, njegova duhovna i društvena energija koju on nesumnjivo emanira nije nikakva idealizacija ili utopija bez pokrića. Naime, hi­storijski primjeri iz doba prvih generacija muslimana, a koje su ostvarile čvrstu koheziju imana i džemata, svjedoče o snazi džemata i njegovoj velikoj moći da promijeni ne samo pojedinca i njegovu neposrednu okolinu već i tokove svjetske historije. Takav uspjeh zagarantovan je svakoj generaciji muslimana koja na ispravan način poima iman i džemat te njihovu nera­skidivu povezanost.

Iman i džemat, kao dva sigurna kolosjeka kojima muslimani u svakom vremenu trebaju maksimalno težiti, osiguravaju uspjeh jedne zajednice i njezin pros­peritet. Nije potrebno napominjati da vrijeme u ko­jem mi živimo zahtijeva timski, zajednički i džematski organiziran rad na svim poljima koja prepoznajemo kao prostor za ostvarivanje naših vjerskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i drugih potreba i stremljenja. lstovremno, treba biti jasno da su naše međusobne razmirice, neslaganja, sukobljavanja ili, jednom ri­ječju, naše nejedinstvo posljedica zanemarivanja ili nedovoljnog primjenjivanja i aktiviranja džemata kao osnove svih aktivnosti ozbiljnog angažmana u druš­tvenom pogledu. (Pročitaj više)

Džemat – Allahovo uže